Skip to content

Visoka škola za komunikacije

UKT je za potrebe buduće Visoke škole za komunikacije izradio vizuelni identitet i njegovu standardizaciju.