Skip to content

Stvarno nije teško

Pesma i TV spot “Stvarno nije teško” urađeni su u okviru projekta DELTER koji finansira Evropska unija u okviru podrške BiH u ispunjavanju zahteva iz Ugovora o energetskoj zajednici, sa posebnim naglaskom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Muzički video za pesmu Grofa Đuraza „Stvarno nije teško” ima za cilj da podigne svest ljudi o potrebi za ravnomernijom raspodelom energije, zaštiti planete od negativnih uticaja čovekovog delovanja, kao i o potrebi da se bude energetski efikasan. CD omot i prateći promotivni materijali su izrađeni od ekološkog materijala.