Skip to content

Saobraćajni Fakultet

Organizacija Akademije povodom Dana Saobraćajnog fakulteta

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Organizovali smo Akademiju kojom smo želeli da istaknemo dugu tradiciju Saobraćajnog fakulteta, njegov značaj za obrazovanje, ali i ukupnu privredu.

Filmovi o Saobraćajnom fakultetu

Kreirali smo filmove koji na originalan način prikazuju razvoj savremenog saobraćaja i istorijat Fakulteta.