Skip to content

HUAWEI

Huawei, jedna od pet najznačajnijih kompanija za budućnost visokih tehnologija, opredelila se za saradnju sa UKT-om u oblasti korporativnih odnosa sa javnostima – CORA PR, u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Tokom jednogodišnje saradnje, uspeli smo da, od nepoverenja prema nepoznatom imenu, bez budžeta za direktno oglašavanje i sa nefokusiranim usmerenjem u komunikaciji, ključnim javnostima predstavimo snagu kompanije, koja u poslednjoj dekadi raste prosečno 30 procenata godišnje.

Strategija komunikacije je bazirana na tri osnove: ozvaničenje i objavljivanje veza sa akademskom zajednicom, ključnim komunikacionim kompanijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini i praćenje tehnoloških dostignuća Huawei-a kroz, pre svega, specijalizovane medije.

Tokom saradnje, ustanovljena je regionalna Novum nagrada za najboljeg studenta – za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.