Skip to content

GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija obrazovna i naučna institucija iz oblasti građevinarstva i geodezije u Srbiji.

Saradnja sa agencijom UKT počela je nakon nekoliko uzastopnih godina pada broja upisanih studenata, u fazi pripreme za novi akreditacioni ciklus i pred obeležavanje velikog jubileja – 175 godina Građevinskog fakulteta.

Postojanost tradicije i inovaciona preduzimljivost poslužili su kao kvalitetan temelj za gradnju nove reputacije Građevinskog fakulteta koju ističemo sloganom “Osnov za velika dela”. Stubovi ovog poduhvata su saradnja sa medijima, PR, proizvodnja video materijala, atraktivan sadržaj na društvenim mrežama, oglašavanje na društvenim platformama. Uspeh preduzetih aktivnosti meri se povećanim brojem prijavljenih i upisanih studenata kao i rastom rejtinga inženjera građevinarstva i geodezije.   

„Graditelji identiteta Građevinskog fakulteta“ je film koji smo osmislili i realizovali, a kojim je krunisana godina proslave jubileja Građevinskog fakulteta u Beogradu (1846-2021). Film je prikazan na Svečanoj akademiji održanoj u Kombank dvorani u decembru 2021. godine u organizaciji UKT-a.