Skip to content

BEOHEMIJA: DUEL DETERDŽENT

Cilj kampanje za deterdžent Duel je bio biti treći po udelu na tržištu deterdženata u razumnom roku. U tu svrhu sproveli smo inicijalne analize, odredili tržište, usmerili i pozicionirali brend, koordinirali istraživanja, izvršili advertajzing planiranje, bili zaduženi za kreativni razvoj, video produkciju i medijsku optimizaciju. Sve to je rezultiralo TVC koje su promenile sliku o načinu reklamiranja deterdženata. Sprovedeno je više od 20 akcija kako bi se konsolidovao željeni imidž brenda, mahom putem ATL aktivnosti. Pred kraj 2008. godine, Duel je bio, ne treći, već prvi sa udelom od 47% na tržištu deterdženata. Ova kampanja je privukla pažnju gospodina Dasa Narajandasa, šefa katedre marketinga na Harvard Business School, koji je case study o njoj priključio nastavnom planu od 2010/2011. godinu.