Skip to content

Čuvari Prirode

  • Knjiga grafičkih standarda i zaštitni znak, web sajt i Facebook strana Čuvari prirode

Agencija UKT je za potrebe klijenta Čuvari prirode izradila vizuelni identitet koji smo razradili u Knjizi grafičkih standarda. Pored izrade web sajta, zaslužni smo za prisustvo Čuvara prirode na Facebook-u – kreirali smo i uređujemo njihovu Facebook stranu.

  • Ambalaža

Samo prirodan med je kvalitetan. Upravo je to karakteristika meda Čuvari prirode jer ne sadrži dodatke i mešavine, prikuplja se na odabranim lokacijama, a nezi i zaštiti pčela se poklanja posebna pažnja. Mi smo osmislili ambalažu za med Čuvari prirode.