Radovi O nama Kontakt
 
Huawei
Huawei, jedna od pet najznačajnijih kompanija za budućnost visokih tehnologija, opredelila se za saradnju sa UKT-om.
Oblast u kojoj smo sarađivali su korporativni odnosi sa javnostima - CORA PR, u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Tokom jednogodišnje saradnje, uspeli smo, da od nepoverenja prema nepoznatom imenu, bez budžeta za direktno oglašavanje i sa nefokusiranim usmerenjem u komunikaciji, ključnim javnostima predstavimo snagu kompanije, koja u poslednjoj dekadi raste prosečno 30 procenata godišnje.

Strategija komunikacije je bazirana na tri osnove: ozvaničenje i objavljivanje veza sa akademskom zajednicom, ključnim komunikacionim kompanijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini i praćenje tehnoloških dostignuća Huawei-a kroz, pre svega, specijalizovane medije.

Tokom saradnje, ustanovljena je Novum nagrada za najboljeg studenta, kako za Srbiju tako i za Bosnu i Hercegovinu.
 
   

 

 

 

   

UKT tržišne komunikacije Vase Pelagića 5, Beograd tel : +381 11 369 0003,  mail: office@ukt.rs