Radovi O nama Kontakt
 
Beohemija: Duel deterdžent
Cilj: Biti treći po udelu na tržištu deterdženata u razumnom roku

Zadatak: Sprovođenje inicijalnih analiza, određivanje tržišta, usmeravanje i pozicioniranje brand-a, koordinacija istraživanja, advertajzing planiranje, kreativni rezvoj, video produkcija i medijska optimizacija

Rezultat: Reklame koje su promenile sliku o načinu reklamiranja deterdženata.
Više od 20 akcija je sprovedeno da bi se konsolidovao željeni imidž brand-a, mahom putem ATL aktivnosti

Pred kraj 2008. godine, Duel je bio, ne treći,već prvi sa udelom od 47% na tržištu deterdženata. Ova kampanja je privukla pažnju gospodina Dasa Narajandasa, šefa katedre Harvardske poslovne škole, koji je studiu slučaja o njoj priključio nastavnom planu za 2010/2011. godinu.
   
 
   
 
   
 
   

UKT tržišne komunikacije Vase Pelagića 5, Beograd, tel : +381 11 369 0003  mail: office@ukt.rs